Všetky služby

Kovové konštrukcie-ostatné

Vyrábame a dodávame systém nových pavlačí. Ide o kompletné predsadené oceľové konštrukcie slúžiace ako prístupové cesty do bytových jednotiek, obvykle z vnútorného traktu.

Pavlač je kotvená do obvodovej steny s podperou do betónových pätiek. Celokovová konštrukcia je opatrená žiarovým zinkom, ktorý sa dá následne opatriť práškovým lakom, poprípade je možné ponechať žiarový zinok ako finálnu povrchovú úpravu. Podlahová konštrukcia je tvorená masívnym plechom a je kotvená k vodorovným oceľovým profilom.

Rovnako ponúkame výrobu a dodanie ostatných kovových konštrukcií používaných v stavebníctve.

Máte záujem o naše služby?

Napíšte nám

Referencie

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

Napísať správu